Verzekering en vergoeding

Verzekerd van de beste kraamzorg

Het is belangrijk om te weten dat je volledig vrij bent in de keuze van de kraamzorg organisatie – of professional. Als je voor mij kiest, weet je wat je kunt verwachten: duidelijkheid, flexibiliteit en  verstand van zaken.

Sommige zorgverzekeraars verwijzen standaard door naar hun ‘voorkeursorganisaties’, maar weet dat je altijd vrij bent zelf te kiezen. Je kraamzorg wordt altijd vergoed. Het landelijk indicatie protocol (LIP) wijst op basis van medische indicatie en zorgvragen het maximaal aantal uren toe. Volgens de verzekeringsvoorwaarde heeft iedere zwangere recht op minimaal 24 uur kraamzorg (De Verloskundige, 2022). Tijdens het kraambed kan de verloskundige minder of juist meer uren voorstellen.

Dit gebeurt altijd in overleg met mij en jouw gezin. Het gaat erom dat je altijd de kraamzorg krijgt die je nodig hebt. Voor ieder uur kraamzorg geldt een verplichte, wettelijke eigen bijdrage van € 4,70 (Zorginstituut Nederland, 2022). Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage; bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering. Bekijk hiervoor je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.